Cenová ponuka pre hlinené omietky

 

Momentálne najčastejšie používam a predávam hlinené omietky od firiem PICAS a Arterre.

  Mám s nimi veľmi dobré skúsenosti.  Každá séria má svoju farebnú škálu, prípadne môžem namiešať farebnú zmes podľa vašich predstáv. Bližší popis jednotlivých hlinených zmesí nájdete na stránke výrobcu.

Môžete si samozrejme vybrať omietky od iných výrobcov, ale v tom prípade sa vám nemôžem zaručiť za 100% kvalitu materiálu a prípadné nedostatky musíte riešiť s dodávateľom. S niektorými mám aj dobré skúsenosti, s inými som zatiaľ nemal tú česť….V prípade, že máte svojho dodávateľa, zaujímajte sa o zloženie omietkovej zmesi a pýtajte technický list. Každá zmes má svoje limity, preto je potrebné ich poznať, aby sme dosiahli kvalitný výsledok. V opačnom prípade treba zmes otestovať či je vhodná pre vaše potreby a to je strata času a tým pádom aj peňazí.

Ďalšia možnosť je pripraviť hlinené omietky priamo v lokalite stavby z miestneho zdroja.

V takom prípade je však potrebné posúdiť vhodnosť dostupnej hliny na výrobu zmesi. Po dohode prídem na stavbu otestovať daný typ hliny a pripraviť ju na ďalšie použitie. Na hrubé omietky sa dajú použiť napríklad aj staré hlinené tehly…

Ponúkam možnosť zaškolenia remeselníkov alebo svojpomocných staviteľov na mieste stavby formou kurzu alebo workshopu.